Flygsäkerhetskommittén, FSK

FSK arbetar med frågor som rör flygsäkerhet och har kontaktytor mot myndigheter samt andra intressenter. FSK fungerar även som remissinstans.

Ordförande
Tomas Gustafsson (SAS)
Mobil: 070-9979110

Per GelinALLM0733 858518
Anders LundahlALLM0705-53 45 55
Carl Olof LundgrenTUI0739833332
Claes MartinssonNOVAIR070-7711258