Flygsäkerhetskommittén, FSK

FSK arbetar med frågor som rör flygsäkerhet och har kontaktytor mot myndigheter samt andra intressenter. FSK fungerar även som remissinstans.

Ordförande
Tomas Gustafsson (SAS)
Mobil: 070-9979110

Vice ordf.
Fredrik Räftegård (BRAVIA)
Mobil: 076-1060563

Jonas FriedmannALLM073-3268450
Per GelinAMA0733 858518
Niklas LivåFLYBE0733-791422
Anders LundahlSAS0705-53 45 55
David MagnussonSAR070-5699903
Karin PetersonNOVAIR070-6719473
David SellerRYANAIR0736660438
Johan StandwerthBRRE070-3265726
Tom StoreboeFLYBE0709474372
Mikkel StrandellSAS0707-180 170
Henrik TollALLM073-9881854