Aktuellt

2023-08-08

Positiv organisationskultur inom flyget

Återhämtningen efter pandemin har visat att flygindustrin har underskattat både hastigheten och omfattningen av trafikåterhämtningen samt viljan hos permitterad och avskedad personal att återvända till branschen.

Läs mer Läs mer här...


2023-08-01

Wet-leasing: faults, flaws & call to action

Wet-leasing, also known as ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) leasing, has become a common industry practice where airlines lease aircraft and accompanying crews from other carriers.

Läs mer Läs mer här...


2023-07-25

IFALPA, ECA, ALPA går samman mot ett nytt hot mot flygsäkerheten

Ledare för världens största pilotorganisationer bildar en global koalition för att hindra flygbolag och tillverkare från att gå vidare med planer på att ta bort piloter från flighdeck.

Läs mer Läs mer här...


2023-07-18

Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet

Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds2023:3)

Läs mer Läs mer här...


2023-06-28

Osannolikt men inte omöjligt

Europas transportministrar sammanträder i Bryssel men en viktig punkt saknas på agendan. Översynen av EUs luftfartsförordning 1008/2008.

Läs mer Läs mer här...


2023-06-25

Obehörig flygning av drönare nära flygplatser

Pilotorganisationer uppmanar till ytterligare regler för att skydda den civila luftfarten.

Läs mer Läs mer här...


2023-05-22

Pay-to Fly: den dolda ondskan

Under de senaste 12 månaderna har arbets- och transportexperter från EU:s medlemsstater samlat in information och diskuterat det utbredda fenomenet Pay-to-Fly (P2F)-system. Deras slutsats är att P2F är dåligt och borde förbjudas.

Läs mer Läs mer här...