Aktuellt

2024-02-26

Pilot fatigue report

Mikrosömn i cockpit, otillräckliga vilomöjligheter för att förhindra kumulativ trötthet.

Läs mer Läs mer här...


2024-02-21

LFV stänger ner infrastruktur för flyget

Samtidigt som det allmänna säkerhetsläget i norra Europa försämrats inleder LFV en nedmontering av kritisk infrastruktur för svensk luftfart.

Läs mer Läs mer här...


2023-12-11

Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet

Remiss av rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds2023:3)

Läs mer Läs mer här...


2023-10-22

Wet-leasing: faults, flaws & call to action

Wet-leasing, also known as ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) leasing, has become a common industry practice where airlines lease aircraft and accompanying crews from other carriers.

Läs mer Läs mer här...


2023-10-12

Ongoing escalation of violence

The ongoing escalation of violence in Israel and the Palestinian territories is alarming.

Läs mer Läs mer här...


2023-07-25

IFALPA, ECA, ALPA går samman mot ett nytt hot mot flygsäkerheten

Ledare för världens största pilotorganisationer bildar en global koalition för att hindra flygbolag och tillverkare från att gå vidare med planer på att ta bort piloter från flighdeck.

Läs mer Läs mer här...


2023-06-28

Osannolikt men inte omöjligt

Europas transportministrar sammanträder i Bryssel men en viktig punkt saknas på agendan. Översynen av EUs luftfartsförordning 1008/2008.

Läs mer Läs mer här...