Aktuellt

2021-04-14

Remote Towers

Remote Towers är ett koncept där flygtrafiktjänsten (ATS) på en flygplats utförs på distans.

Läs mer Läs mer här...


2021-04-14

Flyg till och över konfliktzoner

På grund av den dynamiska politiska situationen över hela världen där konfliktzoner kvarstår och förändras, ibland plötsligt eller oförutsägbart, exponerar civil luftfart och flyktbesättningar för risker.

Läs mer Läs mer här...


2021-03-24

Socialministern om bemanningsföretag inom luftfarten

Ali Esbati (V) ställde frågan till Socialministern om hon ser det som oproblematiskt att anställningar via bemanningsbolag.

Läs mer Läs mer här...


2021-03-24

COVID-19: Thousands of aircrew redundant

No rights for agency & self-employed pilots.

Läs mer Läs mer här...


2021-03-09

Out of the COVID crisis: Pilots’ flight plan for Europe

There are many paths our industry can take through the COVID-19 crisis, which has profoundly affected, if not crippled, European aviation.

Läs mer Läs mer här...


2021-02-04

SPF möter infrastrukturdepartementet

Den 3 februari fick SPF företräde på infrastrukturdepartementet.

Läs mer Läs mer här...


2021-02-03

SPFs yttrande om Transportinfrastrukturplanering

Luftfarten saknas när regeringen planerar framtidens infrastruktur. Obegripligt och ansvarslöst.

Läs mer Läs mer här...