Personuppgiftspolicy

Svensk Pilotförening värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Svensk Pilotförening samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och personuppgiftsskydd.