Flygmediciniska kommittéen (FMK)

FMK följer och påverkar den flygmedicinska utvecklingen på nationell och internationell nivå. FMK verkar också för ett nära samarbete med Transportstyrelsen kring medicinska frågeställningar.

Ordförande
Samuel Carlsson (TUI)
Mobil: 070-365 8448

Patrick HedbergSAR0705-619388
Ulrica NorlénBRRE0707-330023
Jesper RegnérBRAVIA+46735099371
David SellerRYANAIR0736660438