Flygmediciniska kommittéen (FMK)

FMK följer och påverkar den flygmedicinska utvecklingen på nationell och internationell nivå. FMK verkar också för ett nära samarbete med Transportstyrelsen kring medicinska frågeställningar.

Ulrica NorlénBRRE0707-330023