Flygmediciniska kommittéen (FMK)

FMK följer och påverkar den flygmedicinska utvecklingen på nationell och internationell nivå. FMK verkar också för ett nära samarbete med Transportstyrelsen kring medicinska frågeställningar.

Illias DimitrouNOVAIR0707386583
Christian HagenfeldtALLM0702-985300
Lars NilssonSAS070-9223370
Lars SvedingSAS0703424527