Det hände i Karachi

- kompetensbrist på flightdeck

Enligt vissa tidningsuppgifter den senaste tiden så har det framkommit att man i Pakistan kan köpa kompetensbevis, t.ex. flygcertifikat. Detta kan ha varit en bidragande orsak till det helt onödiga haveriet den 22 maj i Karachi, Pakistan.

Flygningen var planerad från Lahore(LHE/OPLA) till Karachi (KHI/OPKC) med en A320.

När flygplanet närmade sig destinationen och radiokontakt hade upprättats med APP (inflygningskontrolltjänsten) klarerades för nedgång till 3000FT för att på den höjden passera MAKLI, 16NM från banan. Men flygplanet sjönk inte utan passerade MAKLI på ca 9800FT i 245 knop.

Besättning drog av till tomgång och autopiloten skulle hålla rätt attityd. Istället valde besättningen att inte använda autopiloten utan i stället använda speed brakes.

APP föreslog en 360 graders sväng (s.k. orbit) för att tappa höjd och anpassa den till inflygningsprofilen. Detta ignorerades av besättningen.

På drygt 10 NM från tröskeln sjönk flygplanet genom 7000FT. Enligt FDR (Flight Data Recorder) så var landningsställets reglage i utfällt läge.

APP försökte flera gånger att få besättningen att avbryta inflygningen och varnade för den höga höjden. Detta fick ingen verkan och flygningen fortsatte med försök att angöra glidbana och localiser.

På 1750FT och 5 NM från banan påvisades i Flight Data Recordern (FDR) att landningsstället inte var utfällt. Anledningen till detta är oklart. Kraftiga varningar på flighdeck (ljud och blinkande röda lampor) liksom varningar för overspeed och nära mark (ground, ground…) med uppfällt landningsställ ignorerades. APP fick ett landningstillstånd av TWR. På 500FT höll flygplanet en fart av 220 knop och sjönk med 2000FT/MIN.

I och med att landningsstället inte var utfällt så tog motorerna mark. Först försökte besättningen bromsa och reversera, vilket förstås var verkningslöst. Sen gjordes pådrag för GA. En klarering för en ny inflygning gavs.

Motorerna hade fått så stora skador att de stannade. Flygplanet slog i marken i en högt nosläge i ett bostadsområde 1340 meter från bana 25L. 12 byggnader och ett stort antal bilar skadades allvarligt.

En kvinna på marken avled den 31 maj.

Ombord fanns 91 passagerare och 8 besättning. Två passagerare överlevde.

Efter analys av CVR konstaterades att CRM ej tillämpats ombord. Konversationen
handlade mest om coronaviruset.

Kompetensbrist
Det yttersta ansvaret för den här typen av haverier ligger hos företagsledningen.
Den ska ansvara för att besättningen uppfyller kompetenskraven. Klarar företagsledningen inte detta, så ska flygbolagets tillstånd dras in med omedelbar verkan.

Pakistan International Airways, bildades 1946 som Orient Airways.

Drygt 130 flygplan i stallet, flyger till 160 destinationer. Fast inte nu.

“Svartlistat”
On 30 June 2020, PIA was banned from flying in European airspace for 6 months, starting on 1 July 2020, after EASA determined that the airline was not capable of certifying and overseeing its operators and aircraft in accordance with applicable international standards.

This decision was made soon after it was revealed that at least a third of all pilot’s licenses issued in Pakistan were fraudulent. By 9 July 2020, the airline was also banned by the UK and the United States.

On 24 June, Pakistani aviation minister Ghulam Sarwar Khan told Parliament that 262 of Pakistan’s 860 active, licensed pilots had been found to have suspicious or fake licences.

They were suspected of having paid someone else to take their certification examination on their behalf. PIA subsequently grounded 150 of its 434 pilots on suspicion of having a bogus license. Later, the employment of seven pilots was terminated.