EUROCAE och ECA i strategiskt partnerskap för säkrare luftfart

EUROCAE och European Cockpit Association (ECA) har undertecknat ett nytt Memorandum of Understanding MoU som markerar starten på ett närmare samarbete.

Den 28 april 2017 kom organisationerna överens om ett förstärkt samarbete om utveckling av industristandarder för bättre och säkrare luftfart.

ECA, som representerar över 38 000 professionella piloter i Europa, är europeiska piloternas röst och har under lång tid etablerat sig som för en seriös samtalspartner med EU-institutionerna, EASA, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet såväl som EUROCONTROL, Europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC) och det gemensamma företaget SESAR. ECAs kompetens har redan gjort organisationen till en viktig bidragsgivare i olika arbetsflöden vid EUROCAE, inom allt från ATM, säkerhetsanordningar, flygplatser till RPAS.

Det förstärkta partnerskapet mellan EUROCAE och ECA kommer att ge mervärde för både organisationer och övergripande inom hela branschen. Partnerskapet utgör en grund för att underlätta utbytet av allmän och teknisk information, dela expertis och bästa praxis, säkerställa deltagande i arbetsgrupper och utveckla gemensamma ståndpunkter eller rekommendationer till tredje parter.

"Vi delar en lång historia med EUROCAE, vi arbetar båda mot säkerhetsinriktade mål", säger Jon Horne, ECAs vice ordförande. "Rätt, allmänt förstådda tekniska standarder är avgörande för flygsäkerheten, och det är därför vi är mycket glada att samarbetade med EUROCAE har utökats".

EUROCAEs ordförande Francis Schubert menar att ett nytt samarbete ger nya möjligheter för båda parter och ECA har genom åren bevisat att sitt aktiva engagemang ör att säkerställa en hög säkerhetsnivå genom harmoniserade regler i hela Europa och globalt. EUROCAE delar samma vision och ser fram emot ett konstruktivt samarbete till förmån för flygindustrin.

Christian Schleifer, generalsekreterare för EUROCAE och Jon Horne, ECAs vice ordförande åtar sig aktivt att samarbeta inom ramen för samförståndsavtalet och effektivt utnyttja alla tillgängliga resurser till nytta för industrin.

EUROCAE

EUROCAE currently has over 200 members, including industry, service providers, regulators, research institutes and international organisations. EUROCAE membership is open to organisations and industries worldwide. EUROCAE in the interest of its stakeholders, develops technical specifications for the industry and in support of regulations, aiming to increase safety, market potential, facilitate interoperability and encourage technological development. The development of EUROCAE documents is governed by a well-proven core process promoting team work, excellence, industry buy-in and consensus while ensuring safety. To date, EUROCAE has published more than 200 EUROCAE documents EDs, which are recognised worldwide as high quality and state of the art standards.