Flyg lyfter

Hur säker är Europas supersäkra flygindustri?

Under detta - något provocerande – ämne samlades den 22 mars ledamöter av Europaparlamentet, forskare och piloter för en frukostdebatt i parlamentet.

Parlamentsledamöterna Agnes Jongerius (S & D) och Georges Bach (EPP) undersökte de viktigaste resultaten av den senaste undersökningen kring "Safety Culture in European Aviation". Undersökningen har genomförts av London School of Economics (LSE) och EUROCONTROL.

Piloter uppmanade beslutsfattare att stoppa spridning "alternativa sanningar" och i stället inse att inte alla flygbolag respekterar samma säkerhetskulturella principer och att vissa företag och sysselsättningsmodeller kan vara skadligt för flygsäkerheten.

LSE-studien gör det svårt för någon att ifrågasätta förekomsten av ett samband mellan säkerhet och socioekonomiska faktorer inom luftfarten", säger ECA president kapten. Dirk Polloczek. "De beslut som fattas i styrelserum på kommersiella prioriteringar, affärsuppställningar och anställningsformer, har en obestridlig inverkan på säkerhetskulturen i ett flygbolag. Och eftersom säkerhetskulturen är en viktig föregångare till säkerhet, är denna studie en väckarklocka för både företags- och EU:s beslutsfattare.

LSE-studien visar ett antal tydliga trender och luckor i europeisk flygsäkerhetskultur: atypiska anställningar för piloter i egenföretagande, på noll-timmarskontrakt eller i bemanningsföretag eller pay-to-fly (P2F) system har en betydligt mer negativ uppfattning av säkerhetskulturen på deras flygbolag än sina kollegor. Denna klyfta mellan piloter på atypiska kontrakt och direkt anställda piloter är ett konstaterande som setts i tidigare vetenskapliga studier (t ex "atypiska arbeten i Aviation", Ghent University, 2015) som identifierade atypiska anställningar som en framväxande trend som negativt kan påverka säkerheten.

Ytterligare alarmerande brister i säkerhetskulturen finns mellan Network, Low Cost och Cargo carriers: "Medan traditionella nätverksbolagen fortfarande får högt poäng på många säkerhetsrelaterade poster, det finns en slående diskrepans med Low Cost och Cargo carriers på alla kategorier som mäts av forskarna ", förklarar Ignacio Plaza, ECA biträdande generalsekreterare. "Industrin måste gräva djupare för att identifiera - och att ta itu med - de bakomliggande orsakerna till varför vissa flygbolag har en svagare säkerhetskultur än andra."

Skillnaden i säkerhetskulturen är särskilt slående när det gäller pilot fatigue: 83 % av piloter som arbetar i Cargo och 76 % i Low Cost-företag uppger att de är trötta på jobbet (jämfört med ett genomsnitt på 52 % för alla tillfrågade piloter), och detsamma gäller för 64,5 % av piloter anställda med atypiska kontrakt. Men endast ett fåtal piloter anger att de är bekväma med att lämna in en fatigue-rapport - vilket innebär att trötthet bland piloter är allmänt underrapporterat.

Bristen på förtroende för rapporteringssystemen och ovilja att rapportera säkerhetsproblem är ett annat allvarligt problem som identifierats av LSE-studien. Endast 23 % av piloter anser att nationella luftfartsmyndigheterna hantera säkerhetsrapporter väl och mindre än 50 % anser att luftfartsmyndigheterna tar säkerheten på allvar.

"Denna brist på förtroende i rapporteringssystemet har viktiga konsekvenser för säkerhetstillsyn", säger Dirk Polloczek. "I en sektor där det inte finns några, eller endast ett fåtal olyckor och allvarliga tillbud, luftfartsmyndigheter mäta säkerheten främst när det gäller de rapporter som mottagits. Men om piloter inte lämna rapporter, eller att de inte behandlas väl när de rapporterar, är hela vår säkerhets- och tillsynssystem i riskzonen. Detta är ytterligare ett skäl till varför EU:s piloter har åtagit sig att arbeta tillsammans med myndigheter, forskare, beslutsfattare och flygbolagen att ta itu med de svaga länkarna identifierats av LSE studien och för att förbättra säkerhetskulturen i alla flygbolag i Europa."