PRESSMEDDELANDE

SAS-piloterna har tagit ansvar genom att teckna ett nytt kollektivavtal med SAS

450 uppsagda piloter garanteras återanställning och piloternas kollektivavtal kommer att gälla även för anställda i de nya flygbolagen inom SAS.

SAS-piloterna har tagit ansvar för att teckna ett nytt avtal med SAS och strejken ska upphöra. Piloterna har säkrat viktiga genombrott. 450 piloter som sagts upp under coronapandemin har garanterats återanställning och pilotföreningarnas kollektivavtal kommer att gälla även i de nya bolagen SAS Connect och SAS Link. Vi är glada att våra uppsagda kollegor garanteras sina jobb tillbaka, i enlighet med den avtalade återanställningsrätten.

Det har varit en extraordinär och mycket krävande förhandling, men vi har nu kommit fram till en avtalslösning som därmed avslutar strejken. Efter nio månaders förhandlingar och en två veckor lång strejk har parterna skrivit på ett femårigt avtal. SAS har förbundit sig att säkerställa att avtalets löptid inte på något sätt skapar prejudikat för framtida avtal.

SAS svåra ekonomiska situation har präglat förhandlingarna, men också det faktum att vi inte har förhandlat med vår arbetsgivare SAS utan med en investerare utanför SAS.

Piloterna har vid ett flertal tillfällen tidigare bidragit till att rädda SAS ur svåra kriser. Även denna gång bidrar vi genom att hjälpa SAS med betydande besparingar. Vi förväntar att vår arbetsgivare inser detta. När vi bidrar så kraftfullt i dåliga tider finns det en också en förväntan att SAS ska ge något tillbaka när det åter går bra för företaget.

Denna strejk kunde ha undvikits, och vi beklagar att passagerare och berörda tredje parter blivit lidande. Vi gläds att våra passagerarnas nu kan resa säkert med SAS igen, och SAS-piloterna ser fram emot att få välkomna er alla ombord igen.

Vi vill utveckla SAS till ett bra företag för passagerare och en bra arbetsplats för alla anställda. Därför ber vi ägarna och styrelsen att ta ansvar för att starta upp en nödvändig process för att åstadkomma en kulturförändring i SAS, i syfte att stärka samarbetet och förtroendet. Den skandinaviska arbetsmarknadsmodellen och det fackliga samarbetet ska utgöra grunden för framtidens SAS.Publicerad 2022-07-19 av SPF