PRESSMEDDELANDE

SAS bryter mot undantaget för charterflygningar

SAS Pilot Group (SPG) är en konstruktiv avtalspart och har därför gett SAS dispens för att flyga hem charterresenärer som har få eller inga alternativ för hemtransport. Vi har i tillägg sagt ja till att SAS kan omdisponera annan av sin egen kapacitet för detta. Dessvärre har SAS än en gång visat sig vara en opålitlig avtalspart, som inte följer avtalet eller intentionerna med avtalet.

SPG:s medlemmar har under helgen bidragit till att flyga hem passagerare, men SAS har inte respekterat oss som motpart vilket innebär att ser oss tvungna att avsluta avstegen för charterflygningar efter sista flygningen idag, söndag 10 juli.

SPG har avtalat att SAS kan operera ett begränsat antal flygningar till destinationer där det finns få eller inga alternativ för hemresa. Under helgen har vi därför till vår stora förvåning sett att det blivit insatt många flygningar till populära och väl trafikerade semesterdestinationer som Rhodos, Kreta, Larnaca, och Split – varifrån det redan finns alternativa resmöjligheter.

Vi har i tillägg varit positiva till att SAS kan omdisponera annan kapacitet för att hämta hem charterpassagerare. SAS har valt att inte använda egen kapacitet till omdisponering.

SAS verkställde också utkall av besättningar till flygningar innan det fanns en enighet på plats i avtalet med SPG.

Trots att SAS inte följt avtalet som det var tänkt har SPG ändå valt att låta flygningarna fortsätta hela helgen ut.

Vi tycker det är beklagligt att SAS än en gång inte förmår följa avtal enligt intentionerna, och SPG ser sig därför tvungen att avsluta avsteget rörande charter efter sista flygningen idag, 10 juli 2022.

Bristande respekt för avtal bidrar också till att göra det svårare för SPG att tillmötesgå denna typ av undantag framöver.


SAS Pilot Group
Martin Lindgren, ordförande


Publicerad 2022-07-10 av SPF