PRESSMEDDELANDE

Piloter i SAS varslar om strejk fr o med den 29 juni 2022

Svensk Pilotförening inbjuder samtidigt till presskonferens idag, 9 juni kl 17.00. På presskonferensen ges en utförlig genomgång av bakgrunden till varslet. Svensk Pilotförenings kansli, Stationsgatan 3B, 195 47 Märsta. Enskilda intervjuer:  Martin Lindgren finns tillgänglig för intervju efter presskonferensen. Om du önskar intervju anmäler du dig på plats. För mer information, kontakta presskoordinator Rebecca Rosenvinge, tel 070-418 05 47.

Efter att förhandlingarna mellan pilotföreningarna i SAS Pilot Group och SAS brutit samman har varsel om strejk idag lämnats till SAS och berörda myndigheter. Förhandlingar och samtal mellan SPG och SAS har bedrivits i olika former sedan november 2021 men parterna har inte kunnat nå en uppgörelse och därför tvingas nu SPG varsla om strejk i Sverige, Norge och Danmark.

SAS ledning har under de senaste två åren utnyttjat pandemin till att säga upp närmare hälften av piloterna i bolaget med en avtalad återanställningsrätt de närmsta åren. Men trots stora protester från anställda i SAS har ledningen valt att åsidosätta dessa piloters återanställningsrätt och i stället upprätta brevlådeföretag och anställt in andra som ersättare för tidigare medarbetare.

Kollektivavtalen mellan SPG och SAS löpte ut den 31 mars och kollektivavtalsförhandlingarna avslutades dagarna före då SAS omfattande krav om besparingar motsvarande mer än 30% i löne- och tjänstgöringsvillkor inte kunde accepteras av SPG.

Vid sidan av kollektivavtalsförhandlingarna har SPG fört samtal med SAS och försökt hitta en överenskommelse. SPG har erbjudit SAS avtal som innebär markanta besparingar men med ett motkrav om att alla SAS-piloter ska omfattas av samma kollektivavtal. SAS ledning har avvisat dessa förslag och SPG ser ingen annan utväg än att varsla om strejk och söka en lösning genom medling.

- SAS ledning har konstruerat en företagsstruktur som bryter med den skandinaviska modellen. Om SAS kan upprätta brevlådeföretag och på det sättet kringgå överenskommelser och avtal med sina anställda är det en företeelse som riskerar att bli en norm på arbetsmarknaden. Det här är en viktig fråga för alla arbetstagare i Skandinavien, säger Martin Lindgren, ordförande i SPG.

- Ledningen måste nu välja samarbete i stället för konflikt med sin anställda. Det är den enda chansen bolaget har för att ta sig ur den finansiella kris som pandemin och tidigare ledningsbeslut har försatt SAS i, fortsätter Lindgren. Piloterna i SAS har i decennier alltid visat stor välvilja att hjälpa företaget genom kriser och piloterna är redo att göra det igen. Men vem vill investera i en arbetsgivare som gör allt för att göra sig av med dig?

Medlare från tre länder får försöka bistå parterna att hitta en lösning. Om ingen överenskommelse kan nås genom medling riskerar en strejk att bryta ut den 29 juni. De varslade strejkåtgärderna innebär arbetsnedläggelse bland samtliga medlemmar i SPG.

- Det vilar ett tungt ansvar på SAS-ledningen att undvika den här strejken. Ledningen har sedan våren 2020 lagt ett enormt fokus och energi på att bryta den skandinaviska modellen och ge sig på sina anställda. Man har upprättat brevlådeföretag till höger och vänster och under tiden dragit på sig en enorm skuldbörda, i stället för att tag i strukturella problem som existerat i många år. Piloterna i SAS har ställts inför ultimatum som är helt omöjliga att förhålla sig till och tvingas nu att gå den här vägen, säger Martin Lindgren.


Publicerad 2022-06-09 av SPF