PRESSMEDDELANDE

Svenska modellen ska gälla i SAS!

Torsdag den 28 oktober samlas medlemmar i Svensk Pilotförening (SPF) och Scandinavian Cabin Crew Association (SCCA/Unionen) på Mynttorget i Stockholm.

Vi möts upp för att visa vårt stöd för den svenska modellen och arbetstagares rättigheter på svensk arbetsmarknad.

Under de senaste månaderna har det bit för bit visat sig att SAS, där svenska staten är största ägare, bryter med den svenska modellen och smiter från sitt arbetsgivaransvar när verksamheten efter pandemin är på väg tillbaka. Trots att SAS fått massiva stöd från svenska skattebetalare, bland annat över en halv miljard i stöd för korttidsarbete, väljer SAS en väg som är helt i strid med värderingar på svensk arbetsmarknad.

Under förevändning av neddragningar under pandemin sade SAS upp omkring hälften av sin flygande personal i Sverige. Trots att kollektivavtal träffades om korttidsarbete gick SAS vidare med uppsägningar och det visar sig nu att SAS aldrig hade någon intention att bevara arbetstillfällen för piloter och kabinpersonal. I stället för att återanställa uppsagda kollegor, väljer SAS att bilda nya dotterbolag, påstådda bemanningsföretag, och har skrivit kollektivavtal med en utländsk fackförening för att kringgå de kollektivavtal man redan har med Svensk Pilotförening och Unionen.

Svenska staten, som största ägare i SAS, har ett stort ansvar att säkerställa att de bolag skattebetalarna äger gemensamt följer de policyer och riktlinjer som finns, inte minst som SAS erhållit miljarder i olika former av tillskott från skattemedel. Trots de stora bidrag SAS erhållit, kommer bolaget troligen återigen att behöva stöd från sina ägare. Men att skicka ytterligare miljarder till SAS samtidigt som bolaget struntar i den svenska modellen kan inte vara acceptabelt för våra folkvalda representanter i Riksdagen.

Vi välkomnar media till Mynttorget i morgon klockan 09.30. På plats kommer såväl medlemmar som förtroendevalda från SPF och SCCA att finnas.

För mer information, kontakta SPF eller SCCA:

Rebecca Rosenvinge
Kommunikationskoordinator SPF
070-4180547

Viktoria Svensson
Ordförande SCCA
070-8241411


Publicerad 2021-10-27 av SPF