PRESSMEDDELANDE

SAS-piloter visar sin sammanhållning

Efter att SAS under de senaste veckorna klargjort att man avser strunta i de avtal och rättigheter uppsagda piloter har, samlas idag ett stort antal tidigare och nuvarande piloter till medlemsmöte genom Svensk Pilotförening.

Alltsedan pandemin startade har SAS-piloter varit permitterade, SAS har erhållit stora statliga stöd och många piloter sades upp. När SPF:s medlemmar lämnade sin anställning under krisen, ombads man av SAS att behålla uniformer och annan utrustning för att snabbt stå redo att komma tillbaka när flygen skulle lyfta igen. Men beskeden från SAS ledning har den senaste veckan varit att det inte blir aktuellt – SAS tänker inte följa avtal om företrädesrätt till återanställning utan organiserar istället bort sig från sitt arbetsgivaransvar.

• SAS agerande är förkastligt, säger Martin Lindgren, ordförande i SAS-sektionen inom Svensk Pilotförening. Piloter som varit anställda i SAS i över 20 år kastas ut och uppmanas att söka om sitt eget jobb via ett påstått bemanningsföretag. Det är ett grovt övertramp på den svenska modellen.

SAS-piloter har tydligt markerat att man inte accepterar SAS-ledningens planer och uppslutningen från SPF:s medlemmar är stor. Dagens möte visar den starka solidaritet som finns mellan piloter i SAS, oavsett om man fortsatt har kvar sin anställning eller har tvingats lämna företaget under pandemin.

För frågor kontakta Svensk Pilotförening
Rebecca Rosenvinge, Kommunikationskoordinator
070-4180547Publicerad 2021-10-13 av SPF