SPF är djupt oroad av det nya flygavtalet mellan Qatar och EU

Svensk Pilotförening (SPF) representerar en majoritet av alla aktiva trafikpiloter i Sverige. SPF är djupt oroad att det nya flygavtalet mellan Qatar och EU, men även kommande avtal med Oman och de sydostasiatiska länderna inom ASEAN, kan komma att underminera europeisk flygindustri. Förutsättningarna som rådde innan pandemin gäller inte längre och därmed finns starka skäl för omtag av hela processen.

Flygbolagen i Europa har dragit ner sin kapacitet till ett minimum för att minska kostnader, samtidigt ägare och stater inom EU försöker rädda bolagen med de medel som tillåts. Branschens återhämtning efter Covid-19 är oviss, men flera prognoser pekar på att Europa inte når upp till 2019 års trafiknivå före 2024, även om vaccinationer skulle ta fart. I ett sådant läge vore det förödande om EU tillåter utökade trafikrättigheter till tredje land samtidigt som europeiska flygbolag opererar med kraftigt reducerad trafik. Många arbetstillfällen hotas om konkurrensen tillåts sättas ur spel. Det är problematiskt om utökade rättigheter tilldelas länder som utnyttjar krisen och systematiskt tillför sina egna flygbolag obegränsat med kapitaltillskott, i syfte att kapa åt sig nya marknader utan hänsyn till lönsamhet.

EU-kommissionen och Qatar slutförde i mars 2019 förhandlingar om ett nytt luftfartsavtal, men avtalet har ännu inte signerats av kommissionen. Samtidigt förhandlar man med Oman och ASEAN om liknande avtal. Så snart avtalen med Qatar, Oman och ASEAN är påskrivna kommer det att öppna för kraftigt utökade trafikmöjligheter från tredje länder till EU. Det ska också beaktas att efterfrågan på interkontinentala resor, till Asien och via Gulfstaterna, fortsatt ligger på mycket låga nivåer vilket ifrågasätter dessa länders behov av ökad tillgång till Europa i nuläget. Det är inte bråttom att signera något avtal.

Det vore önskvärt om EU och medlemsstaterna genomför en helt ny analys hur Covid-19 har påverkat sårbarheten för europeisk flygindustri, jämfört med innan pandemin bröt ut. Avtalet med Qatar, som ännu inte är påskrivet, borde kanske vara föremål för omförhandling. SPF vädjar till dig som EU-parlamentariker att verka för att avtalet med Qatar inte skrivs på och att pågående förhandlingar med Oman och ASEAN fördröjs. I alla fall till dess det står klart hur europeisk flygindustri utvecklar sig kommande år. En paus i förhandlingarna ger EU- kommissionen och medlemsstaterna en möjlighet att ompröva vissa förutsättningar i dessa avtal. Ett omtag som skulle syfta till att värna rättvis konkurrens och förhoppningsvis även rädda arbetstillfällen.

SPF önskar att EU drar i handbromsen och fördröja processen med nya avtal, till dess vi passerat Covid-19 och europeiska flygbolag inte längre behöver konstgjord andning. Något vi hoppas ni kan hjälpa till med att försöka påverka.


Publicerad 2021-03-11 av SPF