PRESSMEDDELANDE

Svensk Pilotförening varnar för nedläggning av Stockholm-Västerås flygplats

Det är med oro vi tar del av information om nedläggning av ytterligare en flygplats i Sverige. Regering och myndigheter tillsammans med andra involverade bör vara medvetna om de flygoperativa konsekvenser som följer av minskad tillgänglighet och försämrad infrastruktur skriver Svensk Pilotförening (SPF) i ett brev till Infrastrukturdepartementet, Trafikverket, Transportstyrelsen och Västerås Kommunfullmäktige.

Tillgängligheten till svenska flygplatser, främst vad gäller öppettider och teknisk utrustning för inflygning, är redan markant sämre än hos våra grannländer. Flygningar till Sverige planeras därför inte ovanligt med alternativ-flygplats utanför landets gränser. I Finland och Norge tar staten ett mer övergripande ansvar för hela flygsektorn. I Sverige drivs merparten av flygplatserna lokalt och där perspektivet naturligt nog stannar lokalt.

Värdet av dugliga flygplatser i närheten av Stockholm kan inte underskattas. Västerås flygplats utgör med sin närhet till Arlanda och Bromma potentiellt ett naturligt och kompetent alternativ vid val av nöd och/eller alternativ-flygplats.

En ytterligare konsekvens av att inte ha närliggande lämpliga alternativ-flygplatser är att flygbolagen tvingas välja alternativ som ligger längre bort, vilket kräver mer bränsle ombord, vilket i sin tur ökar förbrukning och utsläpp.

Ett talande exempel är nedläggningen av Göteborg Säve flygplats. Säve var ett strategiskt utmärkt alternativ till Landvetter och som brukades frekvent. Idag tvingas samtliga flygplan till Landvetter planera med och tanka på till som minst Jönköping eller Ålborg i Danmark. En betydande skillnad i bränsleåtgång och med ett avtryck i miljön.

- I avsaknad av en hållbar och transparant flygstrategi för hela Sverige, lever branschen i ett vakuum där förhastade beslut om nedläggning av flygplatser och annan flygrelaterad verksamhet kan få omfattande och irreparabla konsekvenser, säger Tomas Gustafsson ordförande i SPF:s Flygsäkerhetskommitté.


För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, Ordförande SPF Flygsäkerhetskommitté
070-9979110
Rebecca Redling Rosenvinge, Presskoordinator
070-418 05 47


Publicerad 2020-06-09 av SPF