PRESSMEDDELANDE

Alla SAS-piloter i Skandinavien tas ut i strejk

Natten till fredagen har medling mellan SAS-piloterna och SAS avslutats utan att avtal kunnat nås. 1409 SAS-piloter i Danmark, Norge och Sverige är därmed uttagna i strejk.

- Vi känner ett stort ansvar för att inte drabba våra passagerare och vi har därför sträckt oss mycket långt för att nå ett resultat. Vårt mål har varit att komma till enighet, men det har inte lyckats för parterna att finna en lösning så att en konflikt har kunnat undgås. Vi beklagar detta djupt gentemot våra passagerare, säger Wilhelm Tersmeden, ordförande för Svensk Pilotförenings, SPF, SAS sektion.

- Strejken kunde ha undgåtts om SAS hade visat en reell vilja att komma oss till mötes. I stället möter vi en SAS-ledning som menar att deras anställda ska godta förringade arbetsvillkor, oförutsägbarhet i planläggning av arbetstid och otrygghet för sitt eget jobb. Vi ser då dessvärre ingen annan möjlighet än att använda de konfliktmöjligheter som står till vårt förfogande, säger Tersmeden.

Oförutsägbar arbetstid
Ett av piloternas huvudkrav har varit större förutsägbarhet i förhållande till arbete och fritid. Många av SAS-piloterna har idag inte kontroll över när och hur länge de skall jobba. I värsta fall kan man riskera att jobba sju helger i rad.

- Dagens schemaläggningsregler är ohållbara. Majoriteten av SAS-piloterna har inte fasta scheman, men arbetar enligt ett variabelt system för tjänstgöring. Att inte kunna planera sitt liv är en stor belastning och vi har därför krävt större förutsägbarhet. Alla som har ett familjeliv kan föreställa sig hur krävande det är att inte veta när man skall jobba, säger Tersmeden.

Accepterar inte SAS diktat
Kort innan förhandlingsstart valde SAS överraskande att säga upp, till upphörande, alla existerande avtal rörande samarbete, produktion, karriärutveckling och anciennitetssystem.

- Vi ställer oss helt frågande till varför SAS väljer att ta bort väl fungerande avtal som har bidragit till att skapa ett framgångsrikt SAS och som har levererat överskott. Att SAS ledning ensidigt önskar att diktera alla avtal med sina anställda kan vi inte acceptera, säger Tersmeden.

- SAS måste börja samarbeta med sina anställda för att utveckla företaget. Vi är förberedda på att strejken kan bli långvarig. Vi förväntar oss att SAS också visar en vilja att finna en lösning. Gör de det kommer vi att sätta oss vid förhandlingsbordet igen, avslutar Tersmeden.


Fakta om strejkens omfattning:
- Antal piloter i SAS Pilot Group (SPG) som går ut i strejk:
o Danmark: 372
o Norge: 545
o Sverige: 492
- Ambulansflygningar kommer att undantas
- Piloter i administrativa positioner undantas från strejk

SAS Pilot Group består av Dansk Pilotforening, Norske SAS-flygeres Forening, Scandinavian Norge Flygerforening og Svensk Pilotförening. SAS Pilot Group organiserar 95% af alle SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige. www.saspilotgroup.com


Publicerad 2019-04-26 av SPF