PRESSMEDDELANDE

Ryanairs piloter - Ge oss rättigheten att ha en trygg anställning

I mer än två månader har Ryanair-piloter klart angett att de vill få tillstånd kollektivavtalsförhandlingar med företaget. Hittills har Ryanair vägrat att komma till förhandlingsbordet.

Det är uppenbart att Ryanair måste förhandla fram kollektivavtal på nationell nivå för att säkerställa överensstämmelse med både europeiska och nationella bestämmelser i Sverige, säger Martin Lindgren, ordförande i Svensk Pilotförening.

Det började med sporadiskt inställda flygningar från några flygplatser i Europa i september. Uppgifter som cirkulerade i sociala medier och onlineforum spekulerade i att det var pilotbrist som låg bakom de inställda flygningarna.
Fler flygningar ställdes in men Ryanair kommenterade initialt inte uppgifterna och officiellt lämnades uppgifter om väder, ATC-strejker och andra yttre faktorer som flygbolaget inte kunde råda över var vad som orsakade de inställda flygningarna.
När över 2% av flygbolagets flygningar ställdes in under några dagar trots att franska flygledare jobbade som vanligt och några höststormar inte syntes till fick Ryanair till slut bekänna färg: det kan vara så att förändringar i semesterregleringar
för piloter har lett till att vissa flygningar måste ställas in.

Under de senaste månaderna har turerna kring Ryanair och inställda flygningar lett till en kraftfull enighet bland piloter i flygbolaget. Piloterna har gått samman i European Employee Representative Committee´(EERC) för att tillsammans kräva rättigheten
till en trygg anställning. Det är nog nu!

Det piloterna i Ryanair efterfrågar är basala rättigheter:

Ge oss rätten att organisera oss och förhandla kollektivt.
Ge oss rättigheten att ha en trygg anställning.
Ge oss rättigheten att själva utse våra representanter.

En majoritet av Ryanairs piloter baserade i Sverige har nu bildat en lokal facklig klubb inom Svensk Pilotförening vilket Ryanair idag informerats om och Svensk Pilotförening uppmanar samtidigt Ryanair att omedelbart påbörja förhandlingar med piloterna genom EERC. Sju piloter från Ryanairs baser i Sverige har nu trätt fram med namn efter att ha blivit valda av sina kollegor att representera dem genom Svensk Pilotförening.


Publicerad 2017-11-20 av SPF