Pressinformation

2020-06-09

PRESSMEDDELANDE

Svensk Pilotförening varnar för nedläggning av Stockholm-Västerås flygplats

Det är med oro vi tar del av information om nedläggning av ytterligare en flygplats i Sverige. Regering och myndigheter tillsammans med andra involverade bör vara medvetna om de flygoperativa konsekvenser som följer av minskad tillgänglighet och försämrad infrastruktur skriver Svensk Pilotförening (SPF) i ett brev till Infrastrukturdepartementet, Trafikverket, Transportstyrelsen och Västerås Kommunfullmäktige.

Läs mer Läs mer här...


2020-03-15

PRESSMEDDELANDE

SPFs kommentarer med anledning av Corona-viruset

De senaste dagarnas utveckling med stängda gränser och avrådan från att resa till alla länder har förvärrat den kris branschen befunnit sig i under de senaste veckorna.

Läs mer Läs mer här...


2020-02-07

PRESSMEDDELANDE

Swealpa Position SWEALPA Position Remote Tower

We conclude that the introduction of Remote Aerodrome ATS, RAATS, is a fundamental change to the functional system.

Läs mer Läs mer här...


2019-05-03

PRESSMEDDELANDE

SAS pilot´s strike is ended

The SAS pilots have now reached a balanced agreement with SAS on a new collective labor agreement that gives both pilot job security, predictability and stable rostering. The agreement reached provided the basis for canceling the strikes in Norway, Sweden and Denmark.

Läs mer Läs mer här...


2019-05-02

PRESSMEDDELANDE

Pilotstrejken i SAS avblåst

SAS-piloterna har uppnått enighet med SAS kring ett nytt kollektivavtal som säkrar piloternas anställningstrygghet och som ger mer förutsägbarhet kring arbetsscheman. Avtalet ger förutsättningar för att strejken kan blåsas av i Danmark, Norge och Sverige

Läs mer Läs mer här...