Pressinformation

2021-03-11

SPF är djupt oroad av det nya flygavtalet mellan Qatar och EU

Svensk Pilotförening (SPF) representerar en majoritet av alla aktiva trafikpiloter i Sverige. SPF är djupt oroad att det nya flygavtalet mellan Qatar och EU, men även kommande avtal med Oman och de sydostasiatiska länderna inom ASEAN, kan komma att underminera europeisk flygindustri. Förutsättningarna som rådde innan pandemin gäller inte längre och därmed finns starka skäl för omtag av hela processen.

Läs mer Läs mer här...


2021-02-19

PRESSMEDDELANDE

Flygsäkerheten riskeras om ambulansflyget drivs via bemanningsföretag

Svensk Pilotförening (SPF) har under de senaste månaderna bevakat utvecklingen vid Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) med oro. Sedan KSA avbröt upphandlingen av en ny operatör av ambulansflyg och istället beslutade att själv driva ett flygbolag, men att göra det med piloter som upphandlas av ”bemanningsföretag”, kan SPF konstatera att KSA ansluter sig till en företeelse på arbetsmarknaden som innebär försämrad anställningstrygghet, pressade arbetsvillkor och ökade flygsäkerhetsrisker.

Läs mer Läs mer här...


2020-09-24

PRESSMEDDELANDE

COVID-19 and Aviation

Aviation & its people deserve attention! Six months into the COVID pandemic, the people who have dedicated their careers to aviation – pilots, cabin crew, engineers, controllers, ATM and AIS personnel – have an important message for European Transport Ministers, who meet on 28 Sept: Aviation and its strategic infrastructure, services and people deserve priority attention of European leaders!

Läs mer Läs mer här...


2020-06-09

PRESSMEDDELANDE

Svensk Pilotförening varnar för nedläggning av Stockholm-Västerås flygplats

Det är med oro vi tar del av information om nedläggning av ytterligare en flygplats i Sverige. Regering och myndigheter tillsammans med andra involverade bör vara medvetna om de flygoperativa konsekvenser som följer av minskad tillgänglighet och försämrad infrastruktur skriver Svensk Pilotförening (SPF) i ett brev till Infrastrukturdepartementet, Trafikverket, Transportstyrelsen och Västerås Kommunfullmäktige.

Läs mer Läs mer här...


2020-03-15

PRESSMEDDELANDE

SPFs kommentarer med anledning av Corona-viruset

De senaste dagarnas utveckling med stängda gränser och avrådan från att resa till alla länder har förvärrat den kris branschen befunnit sig i under de senaste veckorna.

Läs mer Läs mer här...