Osannolikt men inte omöjligt

Europas transportministrar sammanträder i Bryssel men en viktig punkt saknas på agendan. Översynen av EUs luftfartsförordning 1008/2008.

Vad är förordning 1008/2008?
Det är lagen som fastställer reglerna för tillhandahållande av lufttrafik inom EU, inklusive regler om operativa licenser, tillgång till flygrutter, prissättning av biljetter. Den kallas också EU:s luftfartsförordning.

Varför är det viktigt att se över den?
Enligt Europeiska kommissionens bedömning från 2019 behöver den nuvarande versionen av förordningen förbättras på många områden. Till exempel när det gäller övervakning av flygbolagets ekonomiska förmåga, fastställande av tillämpliga arbetsrättsliga regler för flygpersonal och deras tillämpning, eller säkerställande av rättvis konkurrens inom sektorn.

Vad gör Europeiska kommissionen åt detta?
Förordning (EG) nr 1008/2008 skulle ha reviderats redan 2018. Efter flera utvärderingar, samråd och bedömningar har EU-kommissionen fortfarande inte offentliggjort något förslag till översyn av denna förordning. Det verkar som om EU-kommissionen vill fördröja revideringen igen.

  ECA


Publicerad 2023-06-28 av Rebecca