Obehörig flygning av drönare nära flygplatser

Pilotorganisationer uppmanar till ytterligare regler för att skydda den civila luftfarten.

IFALPA, ECA och IFATCA anser att den bästa försvarslinjen är att förhindra obehöriga drönare från att flyga nära flygplatser i första hand. Den nuvarande lagstiftningen i många, om inte de flesta, stater är dock fortfarande inte tillräckligt avskräckande för obehörig flygning av drönare nära flygplatser, vilket framgår av deras stadiga ökning.

IFALPA, ECA och IFATCA uppmanar därför staterna att fastställa och genomföra ytterligare bestämmelser, praxis, certifieringsstandarder och certifieringsförfaranden samt lämpliga påföljder för lagöverträdare för att skydda den civila luftfarten mot sådan verksamhet.

  ECA


Publicerad 2023-06-25 av Rebecca