IFALPA, ECA, ALPA går samman mot ett nytt hot mot flygsäkerheten

Ledare för världens största pilotorganisationer bildar en global koalition för att hindra flygbolag och tillverkare från att gå vidare med planer på att ta bort piloter från flighdeck.

Ett vinstdrivet system som utgör en betydande säkerhetsrisk. Pilotrepresentanter från International Federation of Air Line Pilots ’Associations (IFALPA), European Cockpit Association (ECA) och Air Line Pilots Association, Int’l (ALPA) lovade att vidta kollektiva åtgärder för att skydda den flygande allmänheten och motverka en aggressiv företagsledd lobbykampanj riktad mot tillsynsmyndigheter runt om i världen, inklusive Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO).

Den globala pilotgemenskapen, inklusive Associations of Star Alliance Pilots, Oneworld Cockpit Crew Coalition och SkyTeam Pilots Association, förenas i kampen mot reducerad besättningsverksamhet och kommer att göra allt som står i deras makt för att säkerställa att de nuvarande standarderna som har gjort luftfarten till den säkraste transportformen i världen inte kommer att urholkas.
För mer information om dessa gemensamma ansträngningar, besök www.safetystartswith2.com.

  ECA


Publicerad 2023-07-25 av Rebecca