Uppmaning från Europas piloter

År av kostnadsbesparingar, social dumpning och covid-krishantering orsakar nu förödelse i Europas flyg.

European Cockpit Association – som representerar 40 000 europeiska flygbolagspiloter – uppmanar EU-kommissionen och EASA, nationella tillsynsmyndigheter, flygbolagsledningar och alla relevanta intressenter att säkerställa att:


  • Passagerarnas säkerhet inte äventyras på grund av kostnadshänsyn;


  • Flygbolag och flygplatser tillhandahåller adekvat personalnivå och kapacitetsplanering hela tiden för att garantera säker och pålitlig flygtransport;


  • Flygbolag tillhandahåller scheman för flygbesättningens som innehåller tillräckliga tidsmarginaler, förhindrar trötthet och som inte pressar piloter att förlänga sina flygtjänsttidsgränser (Commanders’ Discretion). Detta måste verifieras ordentligt av de nationella tillsynsmyndigheterna;


  • Fullständigt stöd ges till personalen för att möjliggöra och uppmuntra dem att fatta säkerhetsrelevanta och operativt sunda beslut utan onödiga påtryckningar från ledningen;


  • Representanter för luftfartspersonal rådfrågas och involveras i att hitta lösningar på de problem som det europeiska flyget står inför;


  • Otrygga atypiska bemanningsmetoder och falsk egenföretagande förbjuds från Europas luftfart.
  ECA


Publicerad 2022-11-20 av Rebecca