Remote Towers

Remote Towers är ett koncept där flygtrafiktjänsten (ATS) på en flygplats utförs på distans.

Dvs. någon annanstans än i det lokala kontrolltornet och omfattar även omlokalisering av flygledare till ett Remote Tower Center (RTC).

  ECA


Publicerad 2021-06-25 av Rebecca