Flyg till och över konfliktzoner

På grund av den dynamiska politiska situationen över hela världen där konfliktzoner kvarstår och förändras, ibland plötsligt eller oförutsägbart, exponerar civil luftfart och flyktbesättningar för risker.

Enligt ICAO-regler är det medlemsstaternas ansvar att stänga alla luftrum över deras territorium där säkerhet för flygtrafiken inte kan garanteras. Tyvärr följer inte all medlemsstaterna denna skyldighet.

  ECA


Publicerad 2021-09-07 av Rebecca