Socialministern om bemanningsföretag inom luftfarten

Ali Esbati (V) ställde frågan till Socialministern om hon ser det som oproblematiskt att anställningar via bemanningsbolag.

Läs Socialministerns svar här.


Publicerad 2021-02-03 av Rebecca