Aktuellt

2021-06-09

Ryanair flight 4978

Flygbolagsledare tycker inte om att blanda luftfart med politik.

Läs mer Läs mer här...


2021-04-28

Tider för nya idéer

Ett av de tydligaste tecknen på att COVID-19 mardrömmen snart kan vara bakom oss är tillkännagivanden att nya flygbolag kommer i spel.

Läs mer Läs mer här...


2021-03-24

Socialministern om bemanningsföretag inom luftfarten

Ali Esbati (V) ställde frågan till Socialministern om hon ser det som oproblematiskt att anställningar via bemanningsbolag.

Läs mer Läs mer här...


2021-03-09

Out of the COVID crisis: Pilots’ flight plan for Europe

There are many paths our industry can take through the COVID-19 crisis, which has profoundly affected, if not crippled, European aviation.

Läs mer Läs mer här...


2021-02-04

SPF möter infrastrukturdepartementet

Den 3 februari fick SPF företräde på infrastrukturdepartementet.

Läs mer Läs mer här...


2021-02-03

SPFs yttrande om Transportinfrastrukturplanering

Luftfarten saknas när regeringen planerar framtidens infrastruktur. Obegripligt och ansvarslöst.

Läs mer Läs mer här...


2020-12-27

COVID-19 Safety Aspects

In the midst of the COVID-19 pandemic it may be difficult for flight crews to find relevant information for their specific task. This leaflet is an attempt to address this issue by collecting official guidance in a single paper.

Läs mer Läs mer här...