Aktuellt

2021-12-01

COVID-19: Thousands of aircrew redundant

No rights for agency & self-employed pilots.

Läs mer Läs mer här...


2021-11-29

Hall of shame

En ögonblicksbild av nya anti-crew-metoder som framträder under covid-19.

Läs mer Läs mer här...


2021-09-07

Flyg till och över konfliktzoner

På grund av den dynamiska politiska situationen över hela världen där konfliktzoner kvarstår och förändras, ibland plötsligt eller oförutsägbart, exponerar civil luftfart och flyktbesättningar för risker.

Läs mer Läs mer här...


2021-06-25

Remote Towers

Remote Towers är ett koncept där flygtrafiktjänsten (ATS) på en flygplats utförs på distans.

Läs mer Läs mer här...


2021-06-09

Ryanair flight 4978

Flygbolagsledare tycker inte om att blanda luftfart med politik.

Läs mer Läs mer här...


2021-04-28

Tider för nya idéer

Ett av de tydligaste tecknen på att COVID-19 mardrömmen snart kan vara bakom oss är tillkännagivanden att nya flygbolag kommer i spel.

Läs mer Läs mer här...


2021-03-24

Socialministern om bemanningsföretag inom luftfarten

Ali Esbati (V) ställde frågan till Socialministern om hon ser det som oproblematiskt att anställningar via bemanningsbolag.

Läs mer Läs mer här...