Aktuellt

2022-02-28

Nu är det dags för ett ambitiöst europeiskt mål för e-fotogen

T&E, Lufthansa, Global Alliance Powerfuels, pilotrepresentanter och andra aktörer inom flygindustrin och energispelare hade uppmanat Europeiska kommissionen att sätta upp ambitiösa mål för e-fotogen, ett grönt syntetiskt bränsle.

Läs mer Läs mer här...


2022-02-16

Nedläggning av Bromma flygplats - SPFs remissyttrande

Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)

Läs mer Läs mer här...


2022-02-11

Att flyga igen efter pandemin

Om att flyga ett plan var som att cykla, skulle säkerhetsavdelningar och luftfartsmyndigheter inte behöva kämpa för att komma fram till en effektiv strategi för ta tillbaka piloterna till cockpit efter mer än ett år med lite eller ingen flygning.

Läs mer Läs mer här...


2021-12-01

COVID-19: Thousands of aircrew redundant

No rights for agency & self-employed pilots.

Läs mer Läs mer här...


2021-11-29

Hall of shame

En ögonblicksbild av nya anti-crew-metoder som framträder under covid-19.

Läs mer Läs mer här...


2021-09-07

Flyg till och över konfliktzoner

På grund av den dynamiska politiska situationen över hela världen där konfliktzoner kvarstår och förändras, ibland plötsligt eller oförutsägbart, exponerar civil luftfart och flyktbesättningar för risker.

Läs mer Läs mer här...


2021-06-25

Remote Towers

Remote Towers är ett koncept där flygtrafiktjänsten (ATS) på en flygplats utförs på distans.

Läs mer Läs mer här...