Medlemsansökan

Om du vill bli medlem i Svensk Pilotförening; fyll i formuläret nedan och klicka sedan på knappen "Skicka". Kom ihåg att läsa medlemsvillkoren i SPFs stadgar som skickas till dig i samband med bekräftelse på ditt medlemskap.

Aktuella medlemsavgifter baserade på din bruttolön per månad hittar du under ansökan här nedanför.

Fält markerade med * är obligatoriska. För att underlätta hantering och framtida kommunikation är vi dock tacksamma att du om möjligt fyller i samtliga fält.

Välkommen med din ansökan!

Membership application

If you want to become a member of the Swedish Pilot Association; Fill in the form below and then click the "Submit" button.
Please remember to read the terms of the SPF Statutes that are sent to you in connection with confirmation of your membership.

Current membership fees can be found under the application below. The fee is based on your monthly salary including fixed additions.

Fields marked with * are mandatory. However, to facilitate management and future communication, we are grateful that you fill in all fields if possible.

Welcome!

Membership

Date of birth *

First name *

Last name *

Address *

Postal address (Zip code + City) *

Phone *

E-mail

Company *

Employee number

Position *

Monthly salary *

Information om medlemsavgifter

Bruttolön inkl fasta tillägg < 30.000: 325:-/mån*
30.000-60.000: 450:-/mån*
> 60.000: 525:-/mån*
Avgiften baseras på 100% tjänst.

* För medlemmar i SAS-sektionen med en månadslön inkl fasta tillägg överstigande 30.000:- tillkommer en sektionsavgift på 200:-/mån.

Membership fees

Memebership fees are based on your monthly salary including fixed additions.

The fee is based on a full-time emlployment.
< 30.000 SEK: SEK 325 per month *
30.000-60.000 SEK: SEK 450 per month *
> 60.000 SEK: SEK 525 per month *

* Additional fee of SEK 200 per month for member of the SAS– section with a monthly salary including fixed additions over SEK 30.000.