PRESSMEDDELANDE

Medlemsomröstning om nytt kollektivavtal

Svensk Pilotförening (SPF) har avslutat medlemsomröstning om nytt kollektivavtal. Medlemmarna har röstat ja till avtalet och SAS lokala sektion inom SPF tar nu avtalet vidare för godkännande hos SPF föreningsstyrelse.

Det tar ytterligare några dagar och ett slutgiltigt resultat från SPF förväntas under kommande vecka, någon gång efter tisdag. SAS befinner sig under konkursskydd och avtalet måste också godkännas av den amerikanska domstolen som förvaltar kreditorernas intressen.
Avtalet har en löptid på 5 år, från 1 oktober 2022 och innebär en reduktion av nuvarande villkor med över 25 %, omfattande bland annat lönereduktion, säsongsflexibilitet och upp till 60 timmars arbetsvecka. I gengäld är det fastställt att avtalet gäller i hela SAS, inklusive nystartade bolag. Alla de 560 uppsagda piloterna kommer att erbjudas återanställning till SAS och av dessa är 110 redan tillbaka i anställning. SPF är särskilt nöjd med att den svenska modellen inte längre utmanas av SAS ledning.

SPF konstaterar att många medlemmar har röstat ja i solidaritet med de yngre och har samtidigt tagit ett stort ansvar för bolaget i en svår situation.

SPF har inga ytterligare kommentarer i nuläget, utan inväntar föreningsstyrelsens godkännande vilket tar ytterligare ett antal dagar.


Publicerad 2022-08-06 av SPF