PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande SAS Pilot Group (SPG)

Som SAS tidigare kommunicerat till media, avbröts förhandlingarna mellan SPG och SAS tisdagen den 29 mars, efter att samtal och förhandlingar pågått sedan slutet av förra året.

SPG hade ingen annan möjlighet än att bryta förhandlingarna, då det inte fanns några möjligheter att kunna komma överens. Nästa steg i processen kan vara medling innan en eventuell konflikt bryter ut. Piloter i SAS har ingen önskan om att våra kunder skall drabbas och vi hoppas att oenigheten mellan parterna kan lösas utan att lovliga stridsåtgärder behöver träda i kraft. Om detta skulle visa sig vara oundvikligt har vi stor förståelse för våra kunders planer för påskfirande.

SPG kan därför meddela att eventuella konfliktåtgärder som en följd av oenigheten mellan SPG och SAS inte kommer att drabba påskhelgen. Alla SAS-passagerare kan vara trygga med att påskens resor inte kommer att drabbas av konfliktåtgärder vidtagna av SPG.

För ytterligare information, kontakta:
Sverige:
Svensk Pilotförening, SPF
Presskoordinator: Rebecca Rosenvinge
phone: +46 70-418 05 47
e-mail: pilotforhandling@swealpa.se
web: https://swealpa.se


Publicerad 2022-04-01 av SPF