PRESSMEDDELANDE

SPFs kommentarer med anledning av Corona-viruset

De senaste dagarnas utveckling med stängda gränser och avrådan från att resa till alla länder har förvärrat den kris branschen befunnit sig i under de senaste veckorna.

Situationen kan inte jämföras med någon annan under efterkrigstiden. Många flygbolag kommer inte att överleva om inte drastiska åtgärder sätts in omgående.
Svensk Pilotförenings (SPF) bedömning är att åtgärder snabbt måste sättas in för att den svenska infrastrukturen inte helt ska falla samman och tusentals anställda riskera att förlora sina arbeten.
- Vi uppmanar regeringen att omedelbart gå in med kraftfulla åtgärder, säger Svensk Pilotförenings Ordförande Martin Lindgren. Åtgärder måste säkerställa flygbolagens möjligheter till fortsatt drift, trots akut likviditetsbrist.
Regeringen har ett ansvar att åtgärder riktade mot branschen säkerställer en fungerande svensk infrastruktur för flygtrafik.


Publicerad 2020-03-15 av SPF