Remote TWR – är framtiden fjärrstyrd?

Låter man Swedavia och Luftfartsverket svara på frågan i rubriken så är nog svaret ”ja”.

Dessa båda statliga bolag har aviserat stora planer på att införa Remote TWR Services – RTS – på ett flertal svenska flygplatser.
Det har höjts många kritiska röster från såväl Svensk Pilotförenings Flygsäkerhetskommitté som från flygledarhåll, där man uttryckte oro kring driftsäkerheten och den snabba utbyggnadstakten.

Fredrik Räftegård, Flygsäkerhetskommittén
Läs hela artikeln i senaste numret av SPF:s tidning Flygposten.


Publicerad 2018-02-26 av Rebecca