Global Pilots Symposium

Företrädare för pilotföreningar över hela världen möttes för sjunde gången på GPS.

Global Pilots Symposium (GPS) innehåller paneldiskussioner och presentationer av de frågor som för tillfället bränner för piloter över hela världen. GPS 2017 som hölls i Montreal i Kanada inleddes med att gästtalande Karen Walker, chefredaktör för Air Transport World, gav en bild av flygbranschen som vare sig fackförbund eller arbetsgivare normalt kanske förhåller sig till. Temat förändring och nytänkande var en stor del av Walkers anförande, något som också andra talare tog upp. Mark Hamlin, klinisk psykolog och rådgivare, talade om förändringars inverkan på människor.
GPS belyste också de aptypiska anställningsformer som breder ut sig inte minst i Europa. Trots varningar från forskare och protester från fackliga organisationer ser trenden ut att öka och inte minska.

Svensk Pilotförening representerades av föreningens ordförande Martin Lindgren, vice ordförande Gunnar Mandahl och Flygsäkerhetskommitténs ordförande Tomas Gustafsson.

Åke Åstrand
Läs hela artikeln i senaste numret av SPF:s tidning Flygposten


Publicerad 2017-07-19 av SPF