Svensk Pilotförening varnar för en alltför snabb övergång till fjärrstyrda torn

Fjärrstyrning av flygledartorn (RTS - Remote Tower Services) innebär ny teknik och metodik för flygtrafikledning vid flygplatser.

Förenklat betyder det att traditionella flygledartorn ersätts av centraler som kontrollerar flygtrafiken på flera flygplatser via bildöverföring.
Inom Europa pågår ett omfattande arbete för att säkerställa att övergången sker utan att det påverkar flygsäkerheten. I Sverige har driftsättning av RTS redan skett, utan någon djupare dialog med operatörer och övriga intressenter.

FSK är inte motståndare till en utveckling av RTS, men det är vår uppfattning att brukarna står dåligt förberedda inför den omfattande förändring som LFV aviserat, säger Tomas Gustafsson, ordförande för Flygsäkerhetskommittén.

Enligt en avsiktsförklaring tecknad mellan LFV och Swedavia, skall parterna utreda förutsättningarna för att etablera en driftsäker och flygsäker flygtrafiktjänst på distans i större skala i Sverige. Initialt är tanken att flygledartornen i Malmö, Umeå, Kiruna, Östersund och Visby ersätts med fjärrstyrd kontroll via en central vid Arlanda.

FSK emotser utredningen, men efterfrågar också att operatörer och andra intressenter inkluderas. Vi önskar en genomgripande studie och riskanalys där frågeställningar från brukarled kan prövas, säger Tomas Gustafsson.


Publicerad 2017-11-14 av SPF