Statements from the 72nd IFALPA Conference

IFALPA, The International Federation of Air Line Pilot’s Association, höll sin årliga konferens i Montreal den 5-8 maj.

På konferensen beslutades om två gemensamma uttalanden. Det ena uttalandet är en uppmaning till alla flygfackmän, särskilt piloter och flygledare, att strikt följa användningen av ICAOs standardiserade fraseologi.
IFALPA Conference Statement on Standard Phraseology

Det andra uttalandet gäller piloters rättighet att ha full frihet att välja förhandlingsrepresentanter för kollektivavtalsförhandlingar.
IFALPA Conference Statement on Freedom to Select Representative of Choice


Publicerad 2017-07-17 av SPF