Aircrew Medical Fitness

Efter den tragiska Germanwings-flygningen 4U9525, i mars 2015, har aircrew medical fitness fått stor uppmärksamhet över hela Europa.

Medan de flesta i branschen anser detta som en mycket exceptionell händelse som är svår att förutse, har EU-aktörer inom luftfarten, inklusive pilotorganisationerna, aktivt tittat på hur man gör ett likande scenario mindre sannolikt i framtiden.

EASA (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) har identifierat flera problem som behöver uppmärksammas. På en workshop, arrangerad av EASA i början av december 2015, samlades experter och intressenter från flygindustrin för att diskutera eventuella förbättringar av systemet. Detta resulterade i ett antal EASA "Concept Papers". Förslagen diskuterades sedan vidare vid en andra EASA-workshop i mitten av juni och underställdes ett riktat tekniskt samrådsmöte i början av 2016. EASAs slutliga yttranden offentliggjordes i augusti och i december.

ECA tillhandahåller dokument rörande medicinsk lämplighet för flygplan och den relaterade EASA-processen, liksom flera dokument som speglar synpunkter och bidrag från Europas pilotgemenskap.


Publicerad 2017-10-02 av SPF