Drönare ombord på flygplan

En avstängd drönare som transporteras av passagerare på ett plan anses vara PED personliga elektroniska apparater – som till exempel telefoner, bärbara datorer, kameror, etc.- eftersom de drivs av litiumjon-batterier.

Dessa apparater utgör ett potentiellt hotunder en flygning på grund av mängden av värme och energi som denna typ av batterier kan släppa i händelse av en kortslutning, chock eller termisk händelse.

Incidenter kopplade till litiumbatterier ombord på kommersiella flygplan är inte så ovanligt. Därför är säkerhetsexperter tagit fram allmänna riktlinjerna för alla drönar-användare om hur man på ett säkert sätt tar drönare ombord på flygplan.

Nedanstående säkerhetsrekommendationer kan också vara användbara för besättningar för att öka medvetenheten om hur man ska reagera när man som besättning ser en passagerare gå ombord med en drönare.

Först bör drönare alltid transporteras i kabinen som handbagage. Det kommer att hindra den från att oavsiktligt skadas under lastning/lossning, och när det gäller batteribrand kommer besättningen att kunna hantera frågan mer effektivt. Vid förvaring i lastrummet kan en ohämmad brand uppstå obemärkt.

För det andra måste alla reservbatterier transporteras som handbagage och bör individuellt skyddas mot kortslutning. 160Wh är den maximalt acceptabla märkeffekt för flygtransport. Större batterier måste levereras som helt reglerad last.

Alla litiumjonbatterier som är tillåtna för flygtransporter måste ha uppfyllt kraven i FN:s Manual of Tests and Criteria. Om batteritillverkarens manual eller indikationer på batteriet inte lämnar denna information, eller när det gäller kundanpassade batterier, kan det vara så att batteriet inte är säkert för flygtransport. Detta innebär att personen som bär batteriet kan vara ansvarig för åtal för att äventyra flygsäkerheten om en incident inträffar!

Dessutom bör en person som är planerar att resa med en drönare kontakta flygbolaget och rådfråga check-in/ombordstigningspersonal om hen har en drönare med litiumbatterier. Detta gäller i synnerhet om hen inte är säker på de tillämpliga kraven för batteriet och om bagage med drönaren ska lastas i flygplanets lastutrymme.

Slutligen, om din drönare blir onormalt varm eller om rök kommer ut ur den eller något av dess reservbatterier under flygningen måste kabinpersonalen informeras omedelbart. De är utbildade för att hantera en sådan situation.

Ha en säker resa!
* Notera att två länder, däribland Storbritannien, nyligen har infört ett förbud mot PED-enheter i kabinen. Därför kan flygbolagen, i dessa länder, samla in din drönare strax före ombordstigning, och placera den i lastrummet.


Publicerad 2017-07-14 av SPF