Galileo Goes Live

Galileo är det europeiska satellitnavigeringssystemet som nu är i drift.

Det finns fortfarande några platser där man inte når fyra satelliter samtidigt. Några satelliter har haft problem med att hamna på rätt plats och några har problem med strömförsörjningen (solceller).

I början måste Galileo kompletteras med hjälp av andra navigeringssystem som GPS – ett system som ägs av den amerikanska staten och administreras av militären. Galileo är civilt och ägs av EU-kommissions, utvecklat av European Space Agency (ESA) och European GNSS Agency (GSA). Att använda det kommer att bli gratis för dem som förfogar över lämpliga mottagare. Europa ska ha ett oberoende satellitnavigeringssystem.

Åke Åstrand

Läs hela artikeln i senaste numret av SPF:s tidning Flygposten.


Publicerad 2017-07-31 av SPF