Biobränsle – Fly Green Fund

Fossilfritt flygbränsle finns och används. Råvaran kan vara alger, skogsavfall, frityrolja, m.m. Flygbranschen har som mål att allt inrikesflyg 2030 ska drivas av biobränsle. För närvarande är biojetbränsle fyra till fem gånger dyrare än JetA1. Det

Betydande prishöjningar för flygtransporter blir nödvändiga ju mer biobränsle som används. Detta sammanhänger med att konkurrensen från andra transportnäringar, byggnadsindustrin, jordbruket m.m. driver upp efterfrågan.

Fly Green Fund startade 2015. Det är en ekonomisk förening utan vinstintresse. Grundare är SkyNRG, Karlstad Flygplats samt NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation). Partners är bl.a. Swedavia, BRA, Sverigeflyg, SAS, KLM, och EFS (affärsflyg). Dessa bidrar med ekonomiskt stöd. Övriga bidragsgivare är Löfbergs, Resia, privatpersoner mfl. Alla intäkter går till att utveckla marknaden för bioflygbränsle.

Åke Åstrand, redaktör Flygposten

Hela artikeln kan du läsa i SPF:s tidning Flygposten.


Publicerad 2017-12-20 av SPF