Malmö Airport har en strategi mot vilt- och fågelkollisioner

Alla flygplatser är skyldiga att ha ett system för att hantera vilt och fågel på och i närheten av flygplatsen.

I Sverige har Malmö flygplats fått uppmärksamhet för sitt goda arbete i att förebygga vilt- och fågelkollisioner.

Martin Ekenstierna som gruppchef för fält på Malmö Airport, berättar om deras proaktiva arbete inom området. Flygplatsen är ganska utsatt på grund av sitt läge där man under delar av året har stora koncentrationer av flyttfågel som passerar. Man har ett eget rapporteringssystem för uppföljning av sitt arbete och med hjälp av denna statistik har man kunnat se att det arbete man bedriver har minskat antalet årliga vilthändelser.

Hur lyckas man i sitt arbete då? Statistiken visar tydliga siffror där bland annat fågelhändelserna gått från ett 60-tal händelser per år till cirka 40 händelser, en minskning med en tredjedel.

Anders Lundahl, SPF Flygsäkerhetskommitté

I senaste numret SPF:s tidning Flygposten kan du läsa mer om hur arbetet på Malmö Airport bedrivs.


Publicerad 2017-08-24 av SPF