Pressinformation

2017-09-22

PRESSMEDDELANDE

Besättningar på Sjöfartsverkets helikoptrar saknar juridiskt skydd

En allvarlig förtroendekris råder mellan den operativa personalen och högsta ledningen i Sjöfartsverket. Bristen på förtroende har funnits sedan Sjöfartsverket tog över verksamheten 2013 och är inte kopplad till SVT:s Uppdrag Gransknings reportage av Sjöfartsverket.

Läs mer Läs mer här...


2017-09-13

PRESSMEDDELANDE

SAS-KONFLIKT I NORGE

Svensk Pilotförening var part i en uppmärksammad arbetsmarknadskonflikt 2016 och känner nu igen sig i stora delar av den mediabild kring SAS-piloters villkor som förekommer i Norge.

Läs mer Läs mer här...


2017-08-18

PRESSMEDDELANDE

Drönare skapar kaos på Arlanda

Arlanda flygplats har vid ett flertal tillfällen stängt på grund av så kallade drönare i kontrollzonen.

Läs mer Läs mer här...


2017-02-22

PRESSMEDDELANDE

Svensk Pilotförenings Flygsäkerhetskommitté varnar för en alltför snabb övergång till fjärrstyrda torn

Fjärrstyrning av flygledartorn (RTS - Remote Tower Services) innebär ny teknik och metodik för flygtrafikledning vid flygplatser.

Läs mer Läs mer här...


2017-02-02

PRESSMEDDELANDE

Svensk Pilotförening beklagar SAS beslut om utflaggning

Svensk Pilotförening (SPF) beklagar SAS beslut om att öppna nya baser i London och Spanien och därmed flagga ut svenska och skandinaviska arbetstillfällen.

Läs mer Läs mer här...