Pressinformation

2017-02-22

PRESSMEDDELANDE

Svensk Pilotförenings Flygsäkerhetskommitté varnar för en alltför snabb övergång till fjärrstyrda torn

Fjärrstyrning av flygledartorn (RTS - Remote Tower Services) innebär ny teknik och metodik för flygtrafikledning vid flygplatser.

Läs mer Läs mer här...


2017-02-02

PRESSMEDDELANDE

Svensk Pilotförening beklagar SAS beslut om utflaggning

Svensk Pilotförening (SPF) beklagar SAS beslut om att öppna nya baser i London och Spanien och därmed flagga ut svenska och skandinaviska arbetstillfällen.

Läs mer Läs mer här...


2016-12-16

PRESSMEDDELANDE

Förändringar av sparalternativ i SAS-piloternas pensionsavtal PPA-13

Arbetstagarna styr själva över vilka sparalternativ man önskar i piloternas premiebestämda pensionsplan, PPA-13. SPF:s (Svensk Pilotförening) styrelse har beslutat att göra förändringar bland valbara ...

Läs mer Läs mer här...


2016-06-14

PRESSMEDDELANDE

Konflikten avblåst mellan Svensk Pilotförening (SPF) och SAS

Svensk Pilotförening (SPF) och SAS har efter en lång tids förhandling kommit överens om ett nytt kollektivavtal.

Läs mer Läs mer här...


2016-06-13

PRESSMEDDELANDE

Förhandlingarna resultatlösa – konflikten fortsätter

Efter långa förhandlingar under söndagen kunde SPF till slut konstatera att någon överenskommelse inte kunnat nås.

Läs mer Läs mer här...