Aktuellt

2017-09-23

Hur är kvalitén på kabinluften?

EASA publicerar två studier som gjorts i syfte att få solid vetenskaplig kunskap om kabinluftens kvalitet ombord på stora flygplan som används för kommersiella lufttransporter.

Läs mer Läs mer här...


2017-09-22

Besättningar på Sjöfartsverkets helikoptrar saknar juridiskt skydd

En allvarlig förtroendekris råder mellan den operativa personalen och högsta ledningen i Sjöfartsverket.

Läs mer Läs mer här...


2017-09-22

Irish plane, Irish employee?

Court of Justice says ‘No’

Läs mer Läs mer här...


2017-09-10

Drönare skapar kaos på Arlanda

Arlanda flygplats har vid ett flertal tillfällen stängt på grund av drönare i kontrollzonen.

Läs mer Läs mer här...


2017-08-16

Drönare stänger Arlanda

Arlanda har vid ett flertal tillfällen stängt flygplatsen på grund av drönare i kontrollzonen. Drönare i kontrollerad luft ska tas på största allvar då en kollision mellan drönare och flygplan/helikopter kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Läs mer Läs mer här...


2017-07-31

Galileo Goes Live

Galileo är det europeiska satellitnavigeringssystemet som nu är i drift.

Läs mer Läs mer här...


2017-07-19

Global Pilots Symposium

Företrädare för pilotföreningar över hela världen möttes för sjunde gången på GPS.

Läs mer Läs mer här...